دومین همایش علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش، مهر ماه ۱۳۹۰

دومین همایش علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش

پوستر دومین همایش علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش

دومین همایش علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۹۰ توسط دانشگاه صنعتی اصفهان،پژوهشكده شهيد اعتباري، بيسج دانشجويي دانشگاه صنعتي اصفهان، و پايگاه در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش