کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم مهندسی و علوم انسانی، خرداد ماه ۱۴۰۱

کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم مهندسی و علوم انسانی

International Conference on Applied Research in Engineering Sciences and Humanities

پوستر کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم مهندسی و علوم انسانی

کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم مهندسی و علوم انسانی در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی،مدیریت صنعتی اردبیل، شرکت فناوری و مهندسی پرتو صنعت طلایی و شرکت بنیان انصار آرتا برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.