دومین کنفرانس عمران،معماری و شهرسازی در افق ۱۴۰۴، خرداد ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس عمران،معماری و شهرسازی در افق ۱۴۰۴

The 2nd Civil, Architectural and Urban Development Conference on the 1404 horizon

پوستر دومین کنفرانس عمران،معماری و شهرسازی در افق ۱۴۰۴

دومین کنفرانس عمران،معماری و شهرسازی در افق ۱۴۰۴ در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ توسط ،سازمان بسيج مهندسين صنعتي استان گيلان در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس عمران،معماری و شهرسازی در افق ۱۴۰۴ مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس عمران،معماری و شهرسازی در افق ۱۴۰۴