نخستین کنفرانس عمران،معماری و شهرسازی در افق ۱۴۰۴، آذر ماه ۱۳۹۶

نخستین کنفرانس عمران،معماری و شهرسازی در افق ۱۴۰۴

The First Civil, Architectural and Urban Development Conference on the 1404 horizon

پوستر نخستین کنفرانس عمران،معماری و شهرسازی در افق ۱۴۰۴

نخستین کنفرانس عمران،معماری و شهرسازی در افق ۱۴۰۴ در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۹۶ توسط ،پايگاه علمي شهيد خجسته در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس عمران،معماری و شهرسازی در افق ۱۴۰۴ مراجعه فرمایید.