دومین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی، تیر ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی

Second National Conference on Architecture and Urbanism

پوستر دومین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی

دومین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۹۷ توسط ،موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی مراجعه فرمایید.