کنفرانس ملی معماری و شهرسازی، بهمن ماه ۱۳۹۶

کنفرانس ملی معماری و شهرسازی

National Conference on Architecture and Urbanism

پوستر کنفرانس ملی معماری و شهرسازی

کنفرانس ملی معماری و شهرسازی در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ توسط ،موسسه پايا شهر در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی معماری و شهرسازی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی معماری و شهرسازی