کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی

کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی

پوستر کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی

کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی در تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۹۶ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای تخصصی کنفرانس (مدیریت بر مبنای هوشمندی):
مدیریت بر مبنای هوشمندی؛ هوشمندی تجاری و سازمانی
پارادایم های نوین در حوزه مدیریت، حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی و علوم رفتاری  
الزامات، کارکرد و ویژگی های سازمان ها وکسب و کارهای هوشمند
بازاریابی و مدیریت برند و توسعه هوشمندی 
هوشمندی رقابتی و هوشمندی بازاریابی و ایجاد مزیت رقابتی
مدیریت منابع انسانی، حکمرانی خوب و تعالی سرمایه انسانی 
استارتاپ ها و کسب و کارهای موفق در هوشمندسازی
مدیریت مالی و حسابداری و سیستم های هوش تجاری
هوشمندی اجرایی، اثربخشی و سرآمدی سازمانی
مدیریت فناوری و تکنولوژی و زیرساختاهای هوشمندی
هوشمندی سیاسی و تصمیم گیری استراتژیک  و سرمایه های فکری و اجتماعی
مهاجرت از کارمندی تا کارآفرینی بر مبنای هوشمندی
هوش اخلاقی، هوشمندی معنوی،هوش اجتماعی و مسئولیت پذیری اجتماعی
کارآفرینی، نوآوری و توسعه کسب و کار مقالات پذیرش شده در کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی