کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی، تیر ماه ۱۳۹۶

کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی

پوستر کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی

کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی در تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۹۶ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی