دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی، مهر ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی

پوستر دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی

دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۹۵ توسط ،دانشگاه شهيد بهشتي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی