دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی

دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی

پوستر دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی

دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۹۵ تا ۲۹ مهر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه شهید بهشتی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

محور مدیریت 
-مدیریت بازرگانی
-مدیریت کارآفرینی و نوآوری
-مدیریت دولتی
-مدیریت صنعتی
-مدیریت بازاریابی
-مدیریت مالی
-مدیریت استراتژیک
-مدیریت تحول
-مدیریت منابع انسانی
-مدیریت ریسک
-مدیریت بحران
-مدیریت فناوری اطلاعات
-مدیریت آموزشی
-مدیریت بیمه
- مدیریت پروژه و مدیریت برنامه
- مدیریت کیفیت
- مدیریت تکنولوژی
-مدیریت ورزشی
-مدیریت شهری
- مدیریت هتلداری و جهانگردی
 مدیریت گمرکی
-- مدیریت فرهنگی

محور نوآوری و کارآفرینی:
-مفاهیم، تئوری ها و کارکرد کارآفرینی و نوآوری  و مدل های نوین کسب و کار
-جایگاه و کارکرد کارآفرینی و نوآوری در سازمان های امروزی
-جایگاه و کارکرد کارآفرینی و نوآوری در توسعه کسب و کار
-مفاهیم، تئوری ها و کارکرد کارآفرینی و نوآوری استراتژیک
-کارآفرینی و توسعه کسب و کار در بستر فناوری اطلاعات
-تفکر خلاق  و نوآوری های باز
-کارآفرینی فردی، سازمانی، اجتماعی
-مدیریت و اثربخشی سازمانی بر مبنای کارآفرینی و نوآوری
-نقش خلاقیت،  کارآفرینی و نوآوری  بر بهبود عملکرد
-الزامات، چالش­ها و فرصت های استقرار کارآفرینی
-اهمیت و الزام توسعه فرهنگ نوآوری و کارآفرینی در سازمان ها
-ویژگی های فردی و شخصیتی  کارآفرینان
-چالش ها، تهدیدها و فرصت های حاکم بر فضای کسب و کار
رویکردهای توسعه نوآورانه فرهنگ کارآفرینی
-کار آفرینی و تعالی سازمانی، کیفیت و بهره وری
-نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط در توسعه کارآفرینی و بهبود کسب و کار
-سیاستگذاری بازرگانی در سطح ملی و نقش آن در کارآفرینی
-راهکارهای توسعه و فرهنگ کارآفرینی در سازمان ها
-نقش نهادهای ملی برمدیریت کسب و کار و کارآفرینی
-استارت آپ ها و نقش آنها در ایجاد  و بهبود کسب و کار های موفق
-عوامل موثر بر ایجاد و توسعه کسب و کارهای آنلاین (بر مبنای وب)عوامل موثر
-نقش تکنیک های مدیریت، بازاریابی، منابع انسانی و مدیریت مالی بر عملکرد و بهبود  کسب و کار
-سایر موضوع ها و عناوین مرتبط با نوآوری، کارآفرینی، خلاقیت، اشتغال و کسب و کارمقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی