چهارمین کنفرانس ملی زئولیت ایران، شهریور ماه ۱۳۹۶

چهارمین کنفرانس ملی زئولیت ایران

4th National Zeolite Conference

پوستر چهارمین کنفرانس ملی زئولیت ایران

چهارمین کنفرانس ملی زئولیت ایران در تاریخ ۱ شهریور ۱۳۹۶ توسط ،دانشكده فني و مهندسي گلپايگان در شهر گلپایگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی زئولیت ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی زئولیت ایران