دومین کنفرانس ملی زئولیت ایران، خرداد ماه ۱۳۹۴

دومین کنفرانس ملی زئولیت ایران

2nd Iran National Zeolite Conference

پوستر دومین کنفرانس ملی زئولیت ایران

دومین کنفرانس ملی زئولیت ایران در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۹۴ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشكده شيمي دانشگاه علم و صنعت ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی زئولیت ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی زئولیت ایران