اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک

اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک

1st National Conference of Tourism,Geography and Clean Environment

پوستر اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک

اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط شرکت سپیدار طبیعت الوند در شهر همدان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

-گردشگری و محیط زیست

-گردشگری و جغرافیا

-گردشگری و اکوتوریسم

-گردشگری و اکوسیستم های آبی و تالابی

-گردشگری در مناطق حفاظت شده، پارک های ملی و جنگلی

-گردشگری و آمایش سرزمین

-گردشگری در سواحل

-گردشگری و توسعه پایدار

-گردشگری شهری و روستایی

-گردشگری و مدل های اقلیمی

-استراتژی های هدفمند کردن مدیریت گردشگری

-گردشگری فرهنگی و مذهبی

-گردشگری و موزه ها

-گردشگری و ژئوتوریسم

-گردشگری الکترونیک

-گردشگری و اقتصاد

-گردشگری و امنیت

-گردشگری و جهانی شدن

-گردشگری و زنان

-گردشگری و معماری

-گردشگری روستایی عشایری

-تغییرات آب و هوایی و گردشگری

-نقش صنعت در اداره ی رشد حمل و نقل و گردشگری

-آموزش و تورگردانی گردشگری

-گردشگری و موسیقی های محلی

-گردشگری ادبی

-گردشگری ورزشی (کوهنوردی، کویرنوردی، دوچرخه سواری توریستی، اسکی و ...)

-جایگاه گردشگری و جغرافیا در آمایش سرزمین

-ظرفیت های جغرافیایی و برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور

-چالش های جمعیتی و چشم انداز جغرافیای جمعیت ایران

-شناخت توانمندی ها و ظرفیت های توسعه گردشگری در ایران

-ژئومورفولوژی کاربردی و برنامه ریزی محیطی

-مخاطرات محیطی و کاهش آسیب پذیری

-و موضوعات مرتبط با گردشگری، جغرافیا و محیط زیستمقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک