سومین کنفرانس رویکردهای نوین در آموزش و ارزیابی زبان انگلیسی، شهریور ماه 97

سومین کنفرانس رویکردهای نوین در آموزش و ارزیابی زبان انگلیسی

3rd National Conference on New Trends in English Language Teaching and Testing

پوستر سومین کنفرانس رویکردهای نوین در آموزش و ارزیابی زبان انگلیسی

سومین کنفرانس رویکردهای نوین در آموزش و ارزیابی زبان انگلیسی در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ توسط موسسه آموزش عالی آزاد فرهنگ متین و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس رویکردهای نوین در آموزش و ارزیابی زبان انگلیسی مراجعه فرمایید.


محورهای همایش : 
• رویکردهای نوین آموزش و ارزیابی زبان انگلیسی 
• مهارت‌های تدریس زبان 
• امتحان و ارزیابی زبان 
• نوآوری و خلاقیت در آموزش زبان 
• انگلیسی برای اهداف خاص از جمله اهداف آکادمیک 
• تفاوت‌های فردی 
• آموزش زبان بر اساس تمرین و تکلیف 
• ادبیات در تدریس زبان انگلیسی 
• طرح درس و توسعه برنامه 
• تربیت مدرس زبان انگلیسیمقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس رویکردهای نوین در آموزش و ارزیابی زبان انگلیسی