دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در آموزش و ارزیابی زبان انگلیسی

دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در آموزش و ارزیابی زبان انگلیسی

2nd International Conference on New Trends in English Language Teaching and Testing

پوستر دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در آموزش و ارزیابی زبان انگلیسی

دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در آموزش و ارزیابی زبان انگلیسی در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۶ توسط سازمان مدیریت صنعتی اردبیل و مرکزآموزش علمی کاربردی مدیریت صنعتی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اردبیل برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.Main Topics:
The Conference will address a range of critically important issues and themes relating to the ELT. The main topics of the conference are:
 
-       New trends in English language teaching and testing
-       Teaching language skills
-       Language testing and assessment
-       Innovations in ELT
-       ESP and EAP
-       Individual differences
-       TBLT
-       Literature in ELT
-       Syllabus design and materials development
-       Language teacher education
-       CALL & MALL
-       Discourse analysis
-       Pragmatics