نهمین کنگره استروک ایران، بهمن ماه ۱۳۹۵

نهمین کنگره استروک ایران

9TH Iranian Stroke Congress

پوستر نهمین کنگره استروک ایران

نهمین کنگره استروک ایران در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ توسط ،انجمن علمی سکته مغزی و بیماریهای عروق مغز و نخاع ایرانانجمن سكته مغزي ايران و دانشگاه علوم پزشكي قم با همكاري كليه گروه هاي نورولوژي دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور در شهر تهران برگزار گردید.