پنجمین همایش سراسری استروک ، آذر ماه ۱۳۹۱

پنجمین همایش سراسری استروک

5th National Congress of Stroke

پنجمین همایش سراسری استروک در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۱ توسط ،دانشگاه علوم پزشكي اصفهان با همكاري مركز تحقيقات علوم اعصاب، انجمن ع در شهر اصفهان برگزار گردید.