دومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران، آبان ماه ۱۳۹۲

دومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران

2nd National Conference on The Newest Scientific and Research Findings on Saffron

پوستر دومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران

دومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران در تاریخ ۸ آبان ۱۳۹۲ توسط دانشگاه تربت حیدریه،دانشگاه تربت حيدريه در شهر تربت حیدریه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران