سومین همایش ملی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب و کار، آبان ماه ۱۴۰۰

سومین همایش ملی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب و کار

Third National Conference on New Studies in Entrepreneurship and Business Management

پوستر سومین همایش ملی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب و کار

سومین همایش ملی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب و کار در تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، در شهر سمنان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب و کار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب و کار