نخستین همایش ملی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب و کار، آذر ماه ۱۳۹۸

نخستین همایش ملی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب و کار

1st National Conference on New Studies in Entrepreneurship and Business Management

پوستر نخستین همایش ملی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب و کار

نخستین همایش ملی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب و کار در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، در شهر سمنان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب و کار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب و کار