سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن، اسفند ماه ۱۳۹۷

سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن

Third National Conference on Drought Effects and Management Tools

پوستر سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن

سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۷ توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان،مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان لرستان در شهر خرم آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن