دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن، اردیبهشت ماه ۱۳۸۸

دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن

The Second National Seminar on Drought Effects/Management

دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان،مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي اصفهانستاد حوادث غير مترقبه استانداري اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن