سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران، بهمن ماه 98

سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران

Third National Conference on Sustainable Development in Iranian Agricultural Sciences and Natural Resources

پوستر سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران

سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ توسط مرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

الف: توسعه پایدار در علوم کشاورزی

1.نقش علوم کشاورزی در توسعه پایدار

2.کاربرد فناوری های نوین در کشاورزی و محیط زیست

3.ترویج و اقتصاد کشاورزی

4.علوم دام و دامپزشکی

5.علوم شیلات و آبزیان

6.مدیریت کشاورزی

7.تولیدات گیاهی

8.بهداشت در تولیدات کشاورزی

ب: توسعه پایدار در علوم منابع طبیعی

1.نقش جنگل ها و مراتـع در فرآیند توسعه پایدار

2.مشارکت عمومی مردم درپروژه های بیابانزدایی

3.کاربرد فناوری های نوین در علوم جنگل و مرتع

4.کاربرد فناوری های نوین در علوم آبخیزداری

5.آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

6.نقش آبخیزداری در توسعه پایدار

7.بیابان و بیابان زدایی

8.سلامت ،ایمنی و محیط زیست