دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران، اسفند ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران

Second National Conference on Sustainable Development in Iran

پوستر دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،مركز بين المللي همايشها و سمينارهاي توسعه پايدار علوم جهان اسلام در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران