سومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران با محوریت محیط زیست، آبان ماه ۱۳۹۳

سومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران با محوریت محیط زیست

3rd Iranian Conference on Natural Resources Research With the Emphasis on the Environment

پوستر سومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران با محوریت محیط زیست

سومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران با محوریت محیط زیست در تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۳ توسط دانشگاه کردستان ،دانشگاه كردستان در شهر سنندج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران با محوریت محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران با محوریت محیط زیست