دومین همایش ملی منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل، فروردین ماه ۱۳۹۳

دومین همایش ملی منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل

The Second Iranian Conference on Natutal Resources Research with the emphasis on forest sciences

پوستر دومین همایش ملی منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل

دومین همایش ملی منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۳ توسط دانشگاه کردستان ،دانشگاه كردستان، دانشكده منابع طبيعي گروه جنگل در شهر سنندج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل