سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید، اسفند ماه ۱۳۹۰

سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

3rd Conference in the Manufacturing Engineering (NMEC2012)

پوستر سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد در شهر نجف آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید