دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید، آبان ماه ۱۳۸۸

دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

2nd Conference in the Manufacturing Engineering

دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید در تاریخ ۶ آبان ۱۳۸۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد در شهر نجف آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید