سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی، آذر ماه ۱۳۹۱

سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

3rd National Venialation & Hygiene Conference

پوستر سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۹۱ توسط دانشگاه صنعتی شریف،دانشگاه صنعتي شريف در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی