دومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی، اسفند ماه ۱۳۸۹

دومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

2nd national Industrial Ventilation & Hygeine Conference

پوستر دومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

دومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۸۹ توسط دانشگاه صنعتی شریف، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی