دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها، اسفند ماه ۱۳۹۲

دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها

2nd National Conference on Indurtrial Engineering & Systems

پوستر دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها

دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها