اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها، آذر ماه ۱۳۹۱

اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها

First National Conference on Industrial and Systems Engineering

پوستر اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها

اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد،گروه مهندسي صنايع دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد در شهر نجف آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها