دومین همایش ملی علوم انسانی، بهمن ماه ۱۳۹۶

دومین همایش ملی علوم انسانی

پوستر دومین همایش ملی علوم انسانی

دومین همایش ملی علوم انسانی در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۹۶ توسط ،شركت توسعه دانش فرزانگان ايرانيان در شهر قرچک برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی علوم انسانی