دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در مطالعات سبز؛ چالش ها و کابردها، اسفند ماه ۱۴۰۰

دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در مطالعات سبز؛ چالش ها و کابردها

The second national conference of new achievements in green studies; Challenges and applications

پوستر دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در مطالعات سبز؛ چالش ها و کابردها

دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در مطالعات سبز؛ چالش ها و کابردها در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۰ توسط دانشگاه غیرانتفاعی مازیار رویان، برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در مطالعات سبز؛ چالش ها و کابردها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در مطالعات سبز؛ چالش ها و کابردها