دستاوردهای نوین در مطالعات سبز محاسبات،کاربردها و چالش ها، شهریور ماه ۱۳۹۹

دستاوردهای نوین در مطالعات سبز محاسبات،کاربردها و چالش ها

New achievements in green studies of calculations, applications and challenges

پوستر دستاوردهای نوین در مطالعات سبز محاسبات،کاربردها و چالش ها

دستاوردهای نوین در مطالعات سبز محاسبات،کاربردها و چالش ها در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۹ توسط دانشگاه غیرانتفاعی مازیار رویان،مركز بين المللي همايش ها و سمينارهاي توسعه پايدار علوم جهان اسلام -موسسه آموزش عالي مازيار در شهر نور برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دستاوردهای نوین در مطالعات سبز محاسبات،کاربردها و چالش ها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دستاوردهای نوین در مطالعات سبز محاسبات،کاربردها و چالش ها