پنجمین همایش و نمایشگاه بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری، تیر ماه ۱۴۰۱

پنجمین همایش و نمایشگاه بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری

Fifth International Conference and Exhibition of Fire and Urban Safety

پوستر پنجمین همایش و نمایشگاه بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری

پنجمین همایش و نمایشگاه بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری در تاریخ ۲۰ تیر ۱۴۰۱ توسط دانشگاه صنعتی شریف،سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش و نمایشگاه بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش و نمایشگاه بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری