اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری، اسفند ماه ۱۳۹۷

اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری

First International conference & Fourth National Conference on Urban Fire Service & Safety

پوستر اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری

اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه صنعتی شریف،سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری