سومین همایش دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، اسفند ماه ۱۳۹۴

سومین همایش دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

Third Conference on New Achievements in Electrical and Computer Engineering

پوستر سومین همایش دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

سومین همایش دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد نطنز در شهر نطنز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر مراجعه فرمایید.