اولین همایش منطقه ای دستاوردهای نوین در مهندسی کامپیوتر، بهمن ماه ۱۳۹۳

اولین همایش منطقه ای دستاوردهای نوین در مهندسی کامپیوتر

First Regional Conference on New Achievements in Computer Engineering

پوستر اولین همایش منطقه ای دستاوردهای نوین در مهندسی کامپیوتر

اولین همایش منطقه ای دستاوردهای نوین در مهندسی کامپیوتر در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز ،معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نطنز در شهر نطنز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش منطقه ای دستاوردهای نوین در مهندسی کامپیوتر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش منطقه ای دستاوردهای نوین در مهندسی کامپیوتر