چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی، اسفند ماه ۱۳۹۷

چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی

Fourth National Conference on Modern Islamic Civilization

پوستر چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی

چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه شاهد، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی