سومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی، اسفند ماه ۱۳۹۶

سومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی

Third National Conference on Modern Islamic Civilization

پوستر سومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی

سومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه شاهد، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی