نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق با محوریت انرژی های نو، بهمن ماه 95

نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق با محوریت انرژی های نو

پوستر نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق با محوریت انرژی های نو

نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق با محوریت انرژی های نو در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول و تحت حمایت سیویلیکا در شهر علی آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق با محوریت انرژی های نو مراجعه فرمایید.


با عنایت به برگزاری هشت دوره موفقیت آمیز کنفرانس مهندسی برق در این واحد دانشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی اقدام به برگزاری نهمین کنفرانس ملی "مهندسی برق با محوریت انرژی های نو" در 28 مهرماه 1395 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول نموده است.

 

محورهای همایش:


Conference Topics:
Photovoltaic Technologies
Wind Energy Technologies
Wave, Tidal, Ocean Energy Technologies
Solar Thermal Technologies
Biomass Energy Technologies
Geothermal Energy Technologies
Power Electronics Applications in Renewable Energy Technologies
Smart Grids
Combined Heat and Power Systems
Energy Management in Renewable Energy System
Communicative Approaches in Renewable Energy System
Sustainable Architecture in Renewable Energy Systems
Energy analysis and Management in building Environment
Co2 Sequestration and Stronge
New Energy sources in building

 مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق با محوریت انرژی های نو