هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق با محوریت انرژی های نو

هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق با محوریت انرژی های نو

7th National Electrical Engineering and Renewable Energy Conference

هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق با محوریت انرژی های نو در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول در شهر علی آباد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق با محوریت انرژی های نو