پنجمین همایش ملی تجارت الکترونیک، آذر ماه ۱۳۸۷

پنجمین همایش ملی تجارت الکترونیک

05th National e-Commerce Conference

پنجمین همایش ملی تجارت الکترونیک در تاریخ ۳ آذر ۱۳۸۷ توسط ،وزارت بازرگاني در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی تجارت الکترونیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی تجارت الکترونیک