دومین همایش ملی تجارت الکترونیک، آذر ماه ۱۳۸۳

دومین همایش ملی تجارت الکترونیک

2nd National e-Commerce Conference

دومین همایش ملی تجارت الکترونیک در تاریخ ۳ آذر ۱۳۸۳ توسط ،وزارت بازرگانيمعاونت برنامه ريزي و اموراقتصادي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی تجارت الکترونیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی تجارت الکترونیک