سومین همایش ملی تجارت الکترونیک

سومین همایش ملی تجارت الکترونیک

3rd National e-Commerce Conference

سومین همایش ملی تجارت الکترونیک در تاریخ ۳ آذر ۱۳۸۴ تا ۴ آذر ۱۳۸۴ توسط وزارت بازرگانی و معاونت برنامه ریزی و اموراقتصادی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی تجارت الکترونیک