سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف، اسفند ماه ۱۳۸۸

سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف

3rd National Conference on Operation and Maintenance of Water and Waste Water Systems

سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۸۸ توسط دانشگاه شهید بهشتی،شركت مهندسي آب و فاضلاب كشوردانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور) در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف