دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری، مهر ماه ۱۳۸۷

دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری

2nd National Conference on Operation and Maintenance of Water and Waste Water Systems

پوستر دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری

دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۸۷ توسط ،شركت مهندسي آب و فاضلاب كشوردانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور) در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری