دومین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر، اسفند ماه ۱۳۸۵

دومین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر

02nd National Conference on Venture Capital

دومین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۸۵ توسط ،جهاد دانشگاهي دانشكده مديريت دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر