اولین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر، مرداد ماه ۱۳۸۳

اولین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر

01st National Conference on Venture Capital

اولین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۸۳ توسط ،جهاد دانشگاهي دانشكده مديريت دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر