چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی، آذر ماه ۱۳۹۴

چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی

پوستر چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی

چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان،دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان در شهر قوچان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی